”Att arbeta i konfliktdrabbade länder – utmaningar och lärdomar”

Forum Syd arrangerad lördagen 2 juni ett erfarenhetsutbyte under rubriken ”Att arbeta i konfliktdrabbade länder – utmaningar och lärdomar”. Utbytet samlade ett 30-tal deltagare från mer än 20 organisationer med ett stort somaliskt deltagande.
Målsättningen var att deltagarna skulle utbyta erfarenheter från arbete i konfliktområden samt att diskutera hur man använt metoder som konflikt- och riskanalys i projekten.

Ali och Gunnar från Initiativet presenterade erfarenheterna från nära 10 års arbete i Puntland. GI är den enda internationella organisationen med kontinuerlig närvaro i Galkayo sedan 2001. Suleiman betonade betydelsen av det långsiktiga tidsperspektivet, lokal förankring och att arbeta i nära kontakt med lokala beslutsfattare samt att trafiken är ett stort säkerhetsproblem. Gunnar lyfte fram kontakten med traditionella ledare som ofta har stor betydelse för stabilitet, betydelsen av att följa utveckling noggrant och vara beredd på att snabbt förändrat politiskt läge i Somalia samt att ta fram en lokal säkerhetsplan (LSP) som även innefattar lokal personal.

GI sammankopplar integration och bistånd med frivillig återvandring

Just nu pågår Tylösandsveckan, som erbjuder seminarier, konferenspunkter och intressanta föredrag kopplat till arbete med migration, invandring och flyktingfrågor m.m. Göteborgs-Initiativet finns på plats och…

..har under onsdagen (30 maj) presenterat vårt arbete med stöd till återuppbyggnad genom återvandring.
– Detta är en av de intressanta sakerna som gör GI så unikt i Sverige, säger Gunnar som är nyanställd projektsamordnare. Att koppla samman arbetet med integration och bistånd med återvandring gör arbetet mer holistiskt, i stället för att separera det i ett byråkratiskt gytter.

Konferens om Somalia/Somaliland

Den 24 maj genomförde GI en konferensdag om situationen i Somalia/Somaliland och det arbete som GI utför tillsammans med olika organisationer och myndigheter på plats. Intresset var stort och den planerade halvdagen blev fullbokad redan efter två dagar. Vi utökade med eftermiddagen, och även…

…den blev snabbt fulltecknad.
Under presentationerna fanns utrymme för frågor och diskussion. Vi kan konstatera att det finns utrymme för att öka kunskapen och kännedomen om de livsbetingelser som somaliska invandrare/flyktingar kommer ifrån. Vårt sätt att bidra med den kunskap/kompetens som vi har, är dels genom att arrangera liknande konferensdagar, men vi finns också tillgängliga att komma till arbetsplatser för föreläsningar och samtal.

Göteborgs-Initiativet startar tre skolor för yrkesutbildning i södra Somalia

Behovet av yrkesutbildad arbetskraft är enormt i Somalia. De flesta unga i landet har inte haft någon möjlighet till utbildning under alla år då inbördeskrig och konflikter dominerat i södra och centrala delarna av landet.
Nu startar Göteborgs-Initiativet tre skolor för yrkesutbildning i denna del av Somalia.
Programmet heter PETT, “Promotion of Employment Through Training”, dvs. att stödja anställning genom utbildning. Pengarna kommer från EU:s biståndsorgan. Redan idag bedriver Göteborgs-Initiativet en yrkesutbildning från egen skola i staden Galkayo i Puntland, den nordöstra delen av Somalia.

Kriteriet för utbildningen är att det ska resultera i arbete, antingen anställning eller starta eget, berättar Tomas Magnusson, verksamhetsledare vid GI i Göteborg.
Utbildningen är sex månader. Det handlar alltså om ett målinriktat program.
– Vi är ju vana från Sverige med betydligt längre yrkesutbildningar, men situationen är helt annorlunda i Somalia. Vi har till exempel utbildad två kullar av elektriker vid vår skola i Galkayo, och samtliga utbildade har fått arbete. Två av dem bildade en egen elfirma, och vann konkurrensen om att sköta all elinstallation i den nyaste hotellet i staden Galkayo, Amal Plaza, en fyra vånings byggnad mitt i centrum, ditt Göteborgs-Initiativet flyttade sitt lokala kontor för en månad sedan. En annan startade en skola för elektriker…
– Nu konkurrerar han med vår egen utbildning, men det är ok, så länge det finns behov av fler elektriker i denna del av landet.
Andra utbildningslinjer i Galkayo är bilmekaniker, sjukvårdare, metallfabrikation, möbelsnickare.
– Det är ännu inte klart vilka utbildningar vi kommer att bedriva i södra Somalia, berättar Tomas.
– Det ska avgöras tillsammans med våra lokala samarbetsorganisationer, som just nu håller på och intervjuar intresserade ungdomar, företagare och lokala myndighetsrepresentanter i området.
Klart är emellertid vilka orter som kommer att ha de aktuella skolorna: Mogadishu, Jowhar och Brawa.
– Vi har valt ut skolor där det finns bäst förutsättningar för arbete efter avslutad utbildning, pålitliga lokala partner som kan ansvara för utbildningarna, och skolor som kan användas för ändamålet.
Dessutom kommer det att ske satellitutbildningar i andra närbelägna orter. En av dessa satellitutbildningar kommer att finnas i Warsheik, där en vårdutbildning startar först av allt.
De södra och centrala delarna av Somalia har härjats svårt av krigshandlingar under årets första månader. Med understöd av Etiopiska soldater har regeringen i Somalia återerövrat makten över området, som behärskades under några månader av islamistiska grupper och lokala klaner och miliser som var i opposition mot regeringen. På grund av denna situation har starten av yrkesutbildningsprogrammet blivit uppskjuten i flera månader, men nu bedöms situationen sådan, att det går att starta i liten skala, för att successivt bygga upp utbildningen till full kapacitet på tre skolor.
Totalt kommer 810 elever att utbildas under de två år som PETT-programmet pågår.
– Utbildningen vänder sig speciellt till ungdomar som aldrig fått någon utbildning, vare sig det gäller grundskola eller yrkesutbildning, berättar Tomas Magnusson. En specifik målgrupp är de unga män som varit värvade av olika krigsherrar därför att det inte funnits annan försörjning i landet än att delta i de privata arméerna, jobba vid vägspärrar eller som privata vakter.
En annan viktig målgrupp är kvinnor. Minst 40 procent av dem som antas till utbildningen skall vara kvinnor. Detta är en särskilt intressant utmaning i programmet, eftersom kvinnorna ofta bär ett stort ansvar för familjerna försörjning.

Göteborgs kommun arrangerar första medborgarskapsceremonin

Den 6 juni kommer den första medborgarskapsceremonin att äga rum i Göteborg. 3 400 personer som kommit till Göteborg som flyktingar och invandrare har beviljats har beviljats svenskt medborgarskap under förra året. Nu inbjuder Göteborgs kommun alla dem till en välkomstceremoni på den svenska nationaldagen.
Alla 3 400 nya svenska medborgare har inbjudits till ceremonin som börjar i Lisebergshallen. Där bjuds på mat och alla inbjudna får en gåva av kommunen. Dessutom blir det tal, musik och annat uppträdande, och festen fortsätter inne på Liseberg.
Detta är första gången som en medborgarskapsceremoni arrangeras i Göteborg, och Kulturförvaltningen är ansvarig. Göteborgs-Initiativet har ingått i en referensgrupp för arrangemanget.

Personlig assistans

Assistansbolaget www.carelli.se erbjuder assistans till funktionshindrade. De har kontor här i Göteborg och du med funktionsnedsättning kan få hjälp av dom med din assistans.

Injektionsbehandlingar

Klinken www.beyourbeststockholm.se är en injektionsklinik i Stockholm som erbjuder fillers och botox behandlingar.