Göteborgs INITIATIVET

är en frivillig organisation, politisk och religiöst obunden som bildades 1994 som en paraplyorganisation för olika samverkande sociala och ideella organisationer i Göteborg.
Föreningen har som mål att verka i frågor som rör flyktingarnas/invandrares situation. Föreningens beslutande organ utgörs av dess styrelse vars sammansättning representerar en medlemsorganisation

Målen med integration är att ge lika rättigheter och möjligheter för alla, oavset etnisk eller kulturell bakgrund samt att förebygga och motverka diskriminering och främlingsfientlighet

Rådgivningskontor

– för dig som är nyanländ

Till Göteborgs Initiativets rådgivningskontor kan du vända dig om du vill få information eller hjälp med samhällsinformation.

Här kan du på lätt svenska även få hjälp med vägledning och praktiska frågorsom till exempel:

• Brev från myndigheter
• Hänvisning – vart kan du vända dig
• Hur man fyller i blanketter
• Hur man skriver brev, ansökningsbrev och meritförteckningar
• Andra viktiga frågor som gäller dina barns eller din egen framtidsplanering

Vi erbjuder också samtalsgrupper och studiecirklar.